ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မႏ ၱေလးျမိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ ပဲခူးျမိဳ႕
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မံု႐ြာျမိဳ႕ မိတၳီလာျမိဳ ႔ စစ္ေတြျမိဳ႕ မေကြးျမိဳ႕
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အျခားေဒသမ်ား...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိအျခားၿမိဳ႕မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး.


ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
လံုးျခင္းႏွင့္စက္မွဳဇုန္ေနရာ

အမ်ိဳးအစား:
ေရာင္းရန္/ငွားရန္

total : 45 entries       
1 page:
    

Tips for compare
Land for sale in ShwePaukkan Industrial Zone, North Okkalapa!
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Industrial property စက္ရုံ    ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2530
15000 ft2

view detail
75000L Ks

view detail
Landed for sale in North Okkalapa!
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2525
4800 ft2

view detail
3700L Ks

view detail
Normal Land for sale in North Okkalapa Township.
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2479
2400 ft2

view detail
2500L Ks

view detail
Normal land for sale in North Okkalapa !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2381
1200 ft2

view detail
220L Ks

view detail
Normal land for sale in Shwe Pauk Kan !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2380
2400 ft2

view detail
420L Ks

view detail
Normal land for sale in North Okkalapa !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2329
1500 ft2

view detail
3300L Ks

view detail
Land for sale in North Okkalapa !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2282
3600 ft2

view detail
2000L Ks

view detail
Do you want to do factory and another business!
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Industrial property စက္ရုံ    ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Real Estate
SN: L1013
9600 ft2

view detail
4000L Ks

view detail
Industrial property land for rent in Shwe Pauk Kan !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ငွားရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2198
2400 ft2

view detail
25L Ks

view detail
Land for sale in North Okkalapa !
ေျမာက္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္ျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2197
1200 ft2

view detail
4400L Ks

view detail
Myanmar rent a car


total : 45 entries       
1 page: