Beautiful Clear Bath Room


လူၾကီးမင္းအတြက္ အထူးအစီအစဥ္
အိမ္လခ တစ္လ(၁၀) သိန္းက်ပ္ သို႔မဟုတ္ US$ 1000 ႏွင့္အထက္ အိမ္ျခံေျမ/အခန္းအား အငွားတစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါက အက်ိဴးေဆာင္ခ လံုးဝ ေပးရန္မလိုပါ။

အိမ္လခ တစ္လ(၁၀) သိန္းက်ပ္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ US$ 1000 အိမ္ျခံေျမ/အခန္းအား အငွားတစ္ႏွစ္စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါက အက်ိဴးေဆာင္ခ ၂၀% ေလွ်ာ့ေပးပါမည္။

အိမ္ျခံေျမ/အခန္းၾကည့္ရန္ ကားသံုးပါက ၁၀ေဒၚလာ သို့မဟုတ္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ကုန္က်ပါမည္။
(ကား၊ ဆီ၊ စကားျပန္ အပါအဝင္ေစ်းႏွဳန္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါက ထိုကားခမ်ားျပန္လည္အမ္း ေပးမည္။)

အထူးအစီအစဥ္ကာလမွာ 2016.7.6 မွ 2016.7.31 ထိျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚရွိ အခန္းမ်ားႏွင့္ လံုးခ်င္းအငွားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္ဧရိယာျပင္ပႏွင့္ ဟိုတယ္၊ guest house၊ အေဆာက္အဦးၾကီး၊ စက္ရုံ၊ ေျမ မ်ားမပါဝင္ပါ။

ငွားရန္ေဒသအသစ္


2016-07-21 A Good Room with reasonable price for rent in Pearl Condo.

The whole room is flooring with tiles. The room is very suitable for office. Swimming Pool can be se ...

2016-07-21 Nice landed house for rent in Tarmway!

Wide area landed house is beautiful so residential for business for families.Provided car parking,to ...

2016-07-21 Ground Floor for rent located in the best area of Yangon- Bahan Township!

Tile flooring in the whole space. There is also basement (40'x50'=2000 Sqft) in that ground floor. ...

2016-07-21 An Excellent room for rent in Royal Yaw Min Gyi Condo.

The room is already decorated room. It’s a lovely room as well as a lovely place. It is also near ...

2016-07-21 A landed house with three floors for rent in Snow Garden Housing.

You are ready to live in. Flooring with parquet floor. Near to House entrance. And also near to ILBC ...

2016-07-18 Condo room for rent is available in Bahan , Aye Yeik Thar Street.

Decorated with parquet flooring. All the room get windows and bright room, fresh air. This room is n ...

ေရာင္းရန္ေဒသအသစ္


2016-07-23 The best Area- China Town, The Best Room- penthouse, The most reasonable Price- 2500 lakhs!

Brand New Room without decoration. Shwedagone pagoda view will be from this penthouse. You can dec ...

2016-07-21 An apartment with well-renovated room available!

Well-renovated room,good for residence and located close to main road,restaurant and shopping mall. ...

2016-07-21 New apartment, below market, negotiable, urgent sale in Thin Gann Gyun Township.

Looking for new apartment? Here is a new apartment is available in Thin Gann Gyun Tonwship. Quet, Ne ...

2016-07-21 Apartment for sale at Bahan Township!

The room is well decorated and its ready to live. This room is close to Our Famous Shwe Dagon Pagoda ...

2016-07-21 An apartment for sale near strand road in Ahlone!

Hall type,concrete flooring and located close to main road,restaurant and shopping mall. ...

2016-07-18 Two floor landed house with a big compound and beautiful green grass are available for Sale.

The landed house is decorated with modernize style, such a lovely rooms ready to live in. The car pa ...

ၿမန္မာ အိမ္ၿခံေၿမဆိုင္ရာ အေၿခခ ံဗဟုသုတမ်ား

・ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္၏ဆႏၵအတိုင္း ေခၚေစ်းျဖစ္ျပီး အေလွ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။

・ျမန္မာတြင္ အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာၾကိဳတင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အာမခံ တင္သြင္းရန္မလိုပါ။

・အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ ၃လစာအထိ ၾကိဳတင္ေငြ Deposit ေပးသြင္းရပါသည္လည္းရွိပါသည္။ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္ထား မွဳ၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားမွဳ အေပၚမူတည္ပါသည္။

・တစ္ႏွစ္တာအငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခမွာ အိမ္လခ၏ တစ္လစာ ျဖစ္ပါသည္။

・ရန္ကုန္ေဒသတြင္း အငွားေစ်းကြက္တြင္၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအၾကား အငွား လိုအပ္ခ်က္မွာ မွ်တမွဳ၊ လံုေလာက္မွဳ မရွိေသးပါ။

・အငွားေစ်းႏွဳန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းအနက္ တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒို ဝယ္ယူခြင့္ မရျခင္းျဖစ္သည္။


What is Myanmar Housing

Myanmar-Housing သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ပါသည္။ မိမိသိလိုေသာ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုခန္း၊ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ ေျမေနရာတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Myanmar-housing တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ေရာင္းလို၊ ဝယ္လုိ၊ ငွားလိုသည္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္ ကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္း ေၾကျငာႏိုင္ပါသည္။

see more about Myanmar Housing...

ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ေရာင္းရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ေရာင္းလုိ (သို႔) ဝယ္လုိသည္ဆိုပါက ေရာင္းသူ (သို႔) ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သာမက အိမ္၏အခ်က္အလက္ မ်ားစြာကိုပါ သိရွိရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဝယ္သူျဖစ္ပါက လံုခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း ႏွင့္ေျမေနရာ မ်ားစြာကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါကလည္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္မိမိကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေၾကျငာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝယ္သူရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
see more about real estate information (for sale)...


ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ငွားရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ယာယီ ေခတၱခဏ ငွားေနရန္ ရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါက မွန္ကန္တိက်သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပးငွားျခင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုအလင္ကို Myanmar-Housing တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာ အိမ္ကို မိမိကုိယ္တိုင္ ရွာေဖြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
see more about for rent information ...

ျမန္မာ ျခံေျမႏွင့္ စက္ရုံဆက္စပ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ လိုအပ္သူမ်ား (သို႔) အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာလိုအပ္သူမ်ား အတြက္လည္း ေရာင္းႏိုင္၊ ဝယ္ႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေျမေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမေနရာကို Myanmar-Housing တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

see more about land and industrial properties ...Free of charge real estate advertisement campaign


ယခုအခါ [Myanmar Housing] သည္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စတင္လုိက္ပါၿပီ။ အားလုံးေသာ အိမ္ျခံေျမေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ [Myanmar-Housing] တြင္ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ပုဂၢလိက အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းျခင္းကိုမူ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၂၄နာရီ လြတ္လပ္စြာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ITေခတ္မွာ ျမန္ဆန္တိက်ျပီး မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို တတ္ကၽြမ္းေသာပညာျဖင့္ ကူညီ၊ အက်ိဳးျပဳပါမည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လြပ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Special discount campaign for real estate owners


လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ေရာင္း၊ဝယ္၊ ငွားရမ္း လိုေသာအိမ္ျခံေျမမ်ားရွိပါက အင္တာနက္မွတဆင့္ တိုက္ရုိက္ , ဆက္သြယ္ပါ။ [Myanamr Houseing] မွ အက်ိဳးေဆာင္ခ (၂၀%) သက္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လြပ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။What's New

・2015/10/08 Mobile phone version of Myanmar Housing was released.

・2012/08/22 Recruitement for real estate marketing position .

・2012/08/09 New York Times: Real estate developers are aiming at Myanmar.

・2012/05/13 Many investors are seeking properties for hotel and service apartment.

・2012/02/01 Real estate price soars in Dawai.

・2012/01/30 Myanmar's real estate price get high due to the huge demands.

・2012/01/04 Stock price of Yoma group jumped 8 times after the new development plan release.

・2011/12/20 Land price in yangon suburbs area soars due to the possibility of setting new economic special zone.

・2011/12/03 Yangon real estate price jumped after US Secretary Clinton's visit.

・2011/10/20 Special discount campaign for real estate brokerage fee.

・2011/09/20 Free of charge real estate advertisement campaign.

・2011/09/01 Myanmar Housing got 300,000 page view.

・2011/07/01 Myanmar Housing opened.