ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာ

Company name : Sky Bridge Co., Ltd.
စီးပြားေရး : အိမ္ၿခံေၿမႏွင့္ကားအငွား၀န္ေဆာင္မွဳ
ကိုယ္စားလွယ္: Dr. Moe Moe Nyein
လိပ္စာ : No.237-239, China Town Condo 8F, Corner of 10th street and Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon
ဖုန္းနံပါတ္ : 01-2303085, 01-2303086, 09687700300, 09687700400
Email : realestate@myanmarsb.com
ဘာသာစကား : 日本語 OK, 中文 OK, English OK, Myanmar OK
ရုံးခ်ိန္ : တနလၤာ မွ ေသာၾကာ နံနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီ(အမ်ားၿပည္သူရံုးပိတ္ရက္တြင္ပိတ္သည္)
ဆက္စက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း: MRESA
(Myanmar Real Estate Services Association ミャンマー不動産協会)
MJSEDA
(Myanmar-Japan Socio-Economic Development Association ミャンマー・日本発展協会)
MAJA
(Myanmar Association of Japan Alumni 日本留学ミャンマー人同窓会)

MD ၏ အမွာစာ

Managing Director : Dr. Moe Moe Nyein (博士)

Academic Background :
    ・Yangon University, Myanmar (mathematics) 1985
    ・Master course of Kagawa University, Japan (mathematics) 2000
    ・Doctor course of Hiroshima University, Japan (mathematics) 2002

Work Experience :
    ・State high school, Loikaw (teacher, mathematics) 1988
    ・Myanmar Website Creator (Managing Dirctor) 2010


မိတ္ေဆြထံသို႕မဂၤလာပါ
ကၽြန္မမိုးမိုးၿငိမ္းပါ ဂ်ပန္မွာပညာသင္ၿပီးေနာက္ကုမၸဏီကိုထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ၿမန္မာလူမ်ိဳးနဲ႕ႏိုင္ငံၿခားသားေတြကိုအိမ္ၿခံေၿမ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္ၿဖစ္ပါသည္။

သင့္ၿမတ္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳႏွဳန္းထားၿဖင့္ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသာမကႏိုင္ငံ ၿခားသားမ်ားအတြက္ပါ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလွ်က္ရွွိပါသည္။

အိမ္ၿခံေၿမႏွင့္ကားအငွား၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုစံုစမ္းေမးၿမန္းႏုိင္ပါသည္။

Thanks.

ေၿမပံုႏွင့္တည္ေနရာလမ္း

ေရႊပုဇြန္စားေသာက္ဆိုင္(china town)ေရွ့ဟုTaxidriverကိုေၿပာၿပပါ၄င္းဆိုင္သည္ရန္ကုန္တြင္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာကိတ္ႏွင့္ေရခဲမုန္႕ဆိုင္ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႕ရံုးခန္းသည္ေရႊပုဇြန္(china town)၏မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္တည္ရွိသည္။

 

In google map


View Head Office of Sky Bridge Co., Ltd in a larger map