ငွားရန္ေဒသအသစ္


2019-02-21
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗိုလ္တစ္ေထာင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗိုလ္တစ္ေထာင္တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း ငွားရန္ရွိသည္။
ပါေကးခင္းထားပါသည္။ ပရိေဘာဂ ထည့္ေပးမည္။ ျမိဳထဲေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။...

2019-02-21
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗိုလ္တစ္ေထာင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းတြင္ အလႊာျမင့္ကြန္ဒို တစ္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။
ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ပရိေဘာဂတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ပါသည္။ အလႊာျမင့္ ရႈခင္းေကာင္း၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္လဲေကာင္းသည္။ City Mart ၊ UFC Office Tower တို႔ႏွင့္လည္းနီးသည္။ သြားလာရလြယ္ကူ ၍လူသူမ်ား ထင္ရွားသည့္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိသည္။...

2019-02-18
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ စမ္းေခ်ာင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းသစ္ ငွားရန္ရွိသည္။
တိုက္သစ္ျဖစ္ျပီး အခန္းေကာင္းသည္။ တစ္တိုက္လံုးတြင္ ခုႏွစ္ခန္းလံုးလြတ္ေနသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ မိုက္ခရိုေ၀့ မီးဖို၊ Skynet၊ တီဗြီ၊ ေရပူေရေအး၊ ေရခ်ိဳးဇလားတို႔ပါသည္။ ဂမုန္းဖြင့္ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ဒဂုန္စင္တာ၊ ေျမနီကုန္းပလာဇာတို႔ႏွင့္ နီးသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အကိ်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္္သြယ္ေမးျမန...

2019-02-09
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြန္ဒိုခန္းအသစ္ ငွားရန္ရွိသည္။
တိုက္သစ္ျဖစ္သည္။ ၀ရံတာ ႏွစ္ခုပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ တိတ္ဆိတ္သည္။ အပန္းေျဖေနရာမ်ားလည္းရွိသည္။ ကားပါကင္၊ ဓာတ္ေလွခါး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီစီတီဗြီ ကင္မရာ၊ ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ အားကစားခန္းမတို႔ပါသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိ္မ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္နိုင...

2019-02-09
တုိက္ခန္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ရန္ကင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ရန္ကင္း ေက်ာက္ကုန္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။
ျမန္မာပလာဇာႏွင့္ ရန္ကင္းစင္တာသို႔ ေစ်း၀ယ္သြားနိုင္သည္။ အေသးစိပ္သိရွိလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိ္မ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။...

2019-02-09
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိႈင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ ကြန္ဒိုခန္းအသစ္ ငွားရန္ရွိသည
ကြန္ဒိုသစ္ျဖစ္သည္။ ပရိေဘာဂပါျပီးျဖစ္သည္။ အင္းစိန္လမ္းႏွင့္နီးသည္။ ပါရမီစိန္ေဂဟာႏွင့္လည္း နီးသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိ္မ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။...

ေရာင္းရန္ေဒသအသစ္


2019-01-22
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ စမ္းေခ်ာင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
စမ္းေခာ်င္းတြင္ ကြန္ဒိုခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ျပင္ဆင္ထားသည္။ တိုက္ေရွ႕တြင္ ပန္းၿခံေသးေသးေလးရွိသည္။ သဘာ၀အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္းရသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုလွ်င့္းလည္းေကာင္း ၾကည့္ခ်င္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

2019-01-22
တုိက္ခန္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ စမ္းေခ်ာင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
စမ္းေခ်ာင္းတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။
ကြ်န္းလွ်ာထိုးခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္သာသီးသန္႔ ေရခ်ိဳးခန္းသီးသန္႔ျဖစ္သည္။ ေနရာေကာင္းတြင္ ရွိသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတာ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

2019-01-22
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ေျမာက္ဥကၠလာပ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ လံုးခ်င္း ေရာက္ရန္ရွိသည္။
အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္ခ်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

2019-01-15
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗိုလ္တစ္ေထာင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗိုလ္တစ္ေထာင္တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
မျပင္ဆင္ရေသးပါ။ မိမိစိတ္ႀကီဳက္ ျပင္ဆင္နိုင္သည္။ ေထာင့္ခန္းျဖစ္သည္။ အားကစားခန္းမ၊ ကားပါကင္၊ အစည္းေ၀းခန္းတို႕ကို လစဥ္ေၾကးေပး၍ အသံုးျပဳနိုင္သည္.အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

2019-01-03
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လမ္းမေတာ္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လမ္းမေတာ္တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ျပင္ဆင္ျပီး အခန္းျဖစ္ပါသည္။ ပါေကးခင္းထားပါသည္။ ေနရာေကာင္းျပီး မဟာ ဗႏၶဳလလမ္းမႏွင့္နီးပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားႏွင့္နီးပါသည္။...

2018-12-24
တုိက္ခန္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ တာေမြ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
တာေမြတြင္ တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
အခန္းက်ယ္ျဖစ္သည္။ လမ္းသန္႔သည္။ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ေရမီတာ၊ ေရလုိင္သီးသန္႔ရွိသည္။ သဘာ၀အလင္းေရာင္၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းသည္။ တစ္လႊာကို တစ္ခန္းပဲရွိသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

ၿမန္မာ အိမ္ၿခံေၿမဆိုင္ရာ အေၿခခ ံဗဟုသုတမ်ား

・ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္၏ဆႏၵအတိုင္း ေခၚေစ်းျဖစ္ျပီး အေလွ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။

・ျမန္မာတြင္ အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာၾကိဳတင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အာမခံ တင္သြင္းရန္မလိုပါ။

・အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ ၃လစာအထိ ၾကိဳတင္ေငြ Deposit ေပးသြင္းရပါသည္လည္းရွိပါသည္။ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္ထား မွဳ၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားမွဳ အေပၚမူတည္ပါသည္။

・တစ္ႏွစ္တာအငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခမွာ အိမ္လခ၏ တစ္လစာ ျဖစ္ပါသည္။


What is Myanmar Housing

Myanmar-Housing သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ပါသည္။ မိမိသိလိုေသာ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုခန္း၊ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ ေျမေနရာတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Myanmar-housing တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ေရာင္းလို၊ ဝယ္လုိ၊ ငွားလိုသည္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္ ကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္း ေၾကျငာႏိုင္ပါသည္။

see more about Myanmar Housing...

ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ေရာင္းရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ေရာင္းလုိ (သို႔) ဝယ္လုိသည္ဆိုပါက ေရာင္းသူ (သို႔) ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သာမက အိမ္၏အခ်က္အလက္ မ်ားစြာကိုပါ သိရွိရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဝယ္သူျဖစ္ပါက လံုခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း ႏွင့္ေျမေနရာ မ်ားစြာကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါကလည္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္မိမိကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေၾကျငာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝယ္သူရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
see more about real estate information (for sale)...


ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ငွားရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ယာယီ ေခတၱခဏ ငွားေနရန္ ရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါက မွန္ကန္တိက်သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပးငွားျခင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုအလင္ကို Myanmar-Housing တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာ အိမ္ကို မိမိကုိယ္တိုင္ ရွာေဖြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
see more about for rent information ...

ျမန္မာ ျခံေျမႏွင့္ စက္ရုံဆက္စပ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ လိုအပ္သူမ်ား (သို႔) အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာလိုအပ္သူမ်ား အတြက္လည္း ေရာင္းႏိုင္၊ ဝယ္ႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေျမေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမေနရာကို Myanmar-Housing တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

see more about land and industrial properties ...