ငွားရန္ေဒသအသစ္


2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ သာေကတ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာလံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။
အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားသည္။ျမိဳ႕ထဲအားမိနစ္သံုးဆယ္ကားေမာင္းလ်င္ေရာက္သည္။...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မရမ္းကုန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
တိတ္ဆိတ္ေသာျငိမ္သက္ေသာေနရာတြင္ လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။
လူေနရံုးခန္းသင့္ေတာ္သည္။အခန္းအမ်ားရွိသည္။ကြ်န္းပါေကးခင္းထားသည္။ ...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗဟန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးထပ္တိုက္ငွားရန္ရွိသည္
တစ္ထပ္ခ်င္းလည္းခြဲငွားသည္။ေနထိုင္ရန္ငွားသည္။ အခင္းအားပါေကးခင္းထားသည္။ wifi တပ္ဆင္ျပီးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗဟန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္အခ်က္အခ်ာက်သည့္လမ္းမတန္းတြင္လံုးခ်င္းတစ္လံုးငွားရန္သည္။
စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ရန္အထူးေကာင္းမြန္သည္။ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းဆံုအနီးတြင္ရွိေသာေၾကာင့္သြားလာရ လြယ္ကူ၍အခ်က္အခ်ာကသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီရံုးခန္းဖြင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္းမြန္သည္။ကားပါကင္လည္းေကာင္းသည္။...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ကမာရြတ္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.(A)
ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္တြင္ သံုးထပ္တိုက္လံုးခ်င္းအိမ္တစ္လံုးဌားရန္ ရွိပါသည္။
အခန္းက်ယ္ျပီး မိသားစု ေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္။ ေနရာေကာင္း။ ျပည္လမ္းနွင့္နီး၊ Junction Square နွင့္နီးပါသည္။ နာနတ္ေတာလမ္း၍ သြားလာရလြယ္ကူပါသည္။ ကုမၸဏီရံုးခန္းဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိႈင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လိႈင္တြင္လံုးခ်င္းငါးထပ္တိုက္ငွားရန္ရွိသည္။
တိုက္သစ္လူမေနရေသးပါ။ ငါးထပ္လံုး Halltype ျဖစ္၍ဝယ္ယူၿပီးပါကမိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ တစ္တိုက္လံုးေၾကြျပားခင္းထားသည္။ ေျမညီထပ္တြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္။...

ေရာင္းရန္ေဒသအသစ္


2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မရမ္းကုန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
မရမ္းကုန္းတြင္ တစ္ထပ္အိမ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ဂရန္ေျမျဖစ္သည္။ အိမ္ကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ ပါေကးခင္းထားသည္။ ျခင္လံုဇကာ တတ္ထားသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

2019-04-19
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မရမ္းကုန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
မရမ္းကုန္း Ocean condo တြင္ ကြန္ဒိုခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ျပင္ဆင္ထားသည္။ လမ္းဘက္ျခမ္းျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴးျမင္ရသည္။ အခန္းက်ယ္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ၉ မိုင္ Ocean ရွိသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းတံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိင္ပါသည္။ ...

2019-04-19
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ အလုံ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
မိန္းလမ္းမျကီးေပၚတြင္ ေျမအပါတစ္တိုက္လံုးေရာင္းရန္ရွိသည္။
ေျခာက္ထပ္တိုက္တစ္တိုက္လံုးေရာင္းမည္။ လမ္းမျကီးေပၚတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အလြန္ ေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ေစ်း၊ေက်ာင္း နီးသည္။သြားေရးလာေရးလည္းအလြန္အဆင္ေျပလွပါသည္။...

2019-04-18
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိႈင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လိွုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ျပင္ဆင္ျပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ပါေကးခင္းထားသည္။ ပါရမီ စိန္ေဂဟာ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ သမိုင္းစီးတီးမတ္ တို့နွင့္နီးပါသည္။ ေစ်း ၊ ေက်ာင္းတို့ႏွင့္ နီးသည္။...

2019-04-18
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗဟန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗဟန္းေရႊေတာင္ၾကားတြင္ လံုးခ်င္းတစ္လံုး ေရာင္းရန္ရ်ိသည္။
ပါေကးခင္း ေၾကြျပားခင္းျဖစ္သည္။ ဂရမ္ေျမျဖစ္သည္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ပါသည္။ အေသးစိပ္သိခ်င္လိုလွ်င္ ေသာ္လ္ညးေကာင္း ၾကည့္ခ်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။...

2019-04-18
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ကန္ေတာ္ႀကီးနားတြင္ ကြန္ဒိုခန္း ငွားရန္ရွိသည္။
ျပင္ဆင္ထားသည္။ ပရိေဘာဂထည့္ထားသည္။ ကန္သာယာ ပလာဇာ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ စီတီမတ္တို႔သို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားနိုင္သည္။ မဂၤလာေစ်းႏွင့္နီးသည္။ ယုဇနပလာဇာ နွင့္နီးသည္။ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ ရွိသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္း ကင္တံ တားအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

ၿမန္မာ အိမ္ၿခံေၿမဆိုင္ရာ အေၿခခ ံဗဟုသုတမ်ား

・ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္၏ဆႏၵအတိုင္း ေခၚေစ်းျဖစ္ျပီး အေလွ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။

・ျမန္မာတြင္ အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာၾကိဳတင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အာမခံ တင္သြင္းရန္မလိုပါ။

・အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ ၃လစာအထိ ၾကိဳတင္ေငြ Deposit ေပးသြင္းရပါသည္လည္းရွိပါသည္။ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္ထား မွဳ၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားမွဳ အေပၚမူတည္ပါသည္။

・တစ္ႏွစ္တာအငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခမွာ အိမ္လခ၏ တစ္လစာ ျဖစ္ပါသည္။


What is Myanmar Housing

Myanmar-Housing သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ပါသည္။ မိမိသိလိုေသာ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုခန္း၊ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ ေျမေနရာတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Myanmar-housing တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ေရာင္းလို၊ ဝယ္လုိ၊ ငွားလိုသည္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္ ကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္း ေၾကျငာႏိုင္ပါသည္။

see more about Myanmar Housing...

ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ေရာင္းရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ေရာင္းလုိ (သို႔) ဝယ္လုိသည္ဆိုပါက ေရာင္းသူ (သို႔) ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သာမက အိမ္၏အခ်က္အလက္ မ်ားစြာကိုပါ သိရွိရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဝယ္သူျဖစ္ပါက လံုခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း ႏွင့္ေျမေနရာ မ်ားစြာကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါကလည္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္မိမိကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေၾကျငာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝယ္သူရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
see more about real estate information (for sale)...


ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ငွားရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ယာယီ ေခတၱခဏ ငွားေနရန္ ရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါက မွန္ကန္တိက်သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပးငွားျခင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုအလင္ကို Myanmar-Housing တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာ အိမ္ကို မိမိကုိယ္တိုင္ ရွာေဖြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
see more about for rent information ...

ျမန္မာ ျခံေျမႏွင့္ စက္ရုံဆက္စပ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ လိုအပ္သူမ်ား (သို႔) အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာလိုအပ္သူမ်ား အတြက္လည္း ေရာင္းႏိုင္၊ ဝယ္ႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေျမေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမေနရာကို Myanmar-Housing တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

see more about land and industrial properties ...