ငွားရန္ေဒသအသစ္


2018-12-14
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ကမာရြတ္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ကမာရြတ္တြင္ လံုးခ်င္းေကာင္းေကာင္း ငွားရန္ရွိသည္။
ပါေကးခင္းထားပါသည္။ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဗဟိုလမ္းမနွင့္နီးပါသည္။ ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။...

2018-12-14
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗဟန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ငါးထပ္ျကီးဘုရားလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။
ျပင္ဆင္ျပီး ေနရာေကာင္း အခန္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါေကးခင္းထားပါသည္။ မီတာေဘလ္ ကို 50000 ( ငါးေသာင္းဖိုး ) အလကားေပးသံုးပါမည္။ 50000 ဖိုးထက္ေက်ာ္လြန္ပါက သံုးစြဲသူေပးရမည္။ တိုက္သာယာေရးခ ေပးရန္မလိုပါ။ စေဘာ္ တစ္လစာတင္ျပီး တစ္လခ်င္းလည္းငွားႏိုင္ပါသည္။...

2018-12-12
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မရမ္းကုန္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ျမန္မာပလာဇာနားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အခန္းတစ္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္။
ႏွစ္ထပ္အိမ္ျဖစ္သည္။ ေျမညီထပ္ကို ငွားမည္။ ၀န္ေတာင္မႈအားလံုး လုပ္ေပးမည္။ အင္တာနက္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေရးလည္းပါသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေပးသည္။ တစ္ခ်င္လည္းငွားသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

2018-12-12
တုိက္ခန္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ စမ္းေခ်ာင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္တိုက္ခန္းေကာင္းတစ္ခန္း ဌားရန္ ရွိသည္။
အခန္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ပရိေဘာဂ အစံုပါသည္။ ျမိဳ႕ထဲတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္ လြယ္ကူျပီး သြားလာရလည္းလြယ္ကူပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေစ်း၊ ဂမုန္းပြင့္၊ ဒဂံုစင္တာ၊ ေက်ာင္း တို႔နွင္႔နီးပါသည္။...

2018-12-12
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ကမာရြတ္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လွည္းတန္းလမ္းဆံုနားတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။
လွည္းတန္းလမ္းဆံုသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားနိုင္သည္။ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားကိုလည္း လမ္းေလွ်ာက္သြားနိုင္သည္။ အင္းယားကန္သုိ႔ ဆယ္မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္သြားရံုႏွင့္ ေရာက္သည္။ သြားေရးလာေရး လြယ္ကူသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

2018-12-12
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ဗိုလ္တစ္ေထာင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
ဗိုလ္တစ္ေထာင္တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအသစ္ ငွားရန္ရွိသည္။
တိုက္သစ္ျဖစ္သည္။ ေၾကြျပားခင္းထားသည္။ ေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ အဆင္ေျပသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိင္ပါသည္။ ...

ေရာင္းရန္ေဒသအသစ္


2018-12-12
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိွဳင္သာယာ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လႈိုင္သာယာ န၀ေဒး ဥယ်ာဥ္အိမ္ယာ အျပင္ဘက္တြင္ ဧည့္ရိပ္သာတစ္လံုး ေရာင္းရန္ရွိသည္။
လႈိင္သာယာ စက္မႈဇံု၊ ဘုရားလမ္းတို႔ႏွင့္နီးသည္။ စုစုေပါင္း အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ TV ပါေသာ မာစတာအိပ္ခန္း ၂၀ ရွိသည္။ မီးစက္ထည့္ေပးထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ အခြန္းမ်ားေဆာင္ထားသည္။ လက္ရွိ ဧည့္ရိပ္သာအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၿပီး၊ လိုင္စင္ပါသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေကာင္ကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိင္ပါသည္။...

2018-12-01
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိႈင္
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.(B)
လိႈင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ သံုးထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းတစ္လံုး ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။
အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး အသင့္ေနထိုင္နိုင္ပါသည္။ အခန္းတြင္းကို ပါေကး ခင္းထားပါသည္။ မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္။ ပရိေဘာဂ ဆင္ထားသည္။ ကားပါကင္ပါသည္။ CCTV (၈)လံုးပါသည္။ ...

2018-12-01
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ရန္ကင္း
Agent: Sky Bridge Co., Ltd. (team A&B)
ရန္ကင္းတြင္ ကြန္ဒိုခန္းအသစ္ငွါးရန္ရွိသည္။
ပါေကးခင္းထားၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။ အားကစားခန္းမ၊ ေရကူးကန္၊ barbecue ႏွင့္ ကားပါကင္မ်ားပါသည္။ ...

2018-12-01
လံုးခ်င္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ လိွဳင္သာယာ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
လႈိင္သာယာ FMI တြင္ လံုးခ်င္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။
ေၾကြခင္းထားသည္။ City Mart နွင့္နီးသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

2018-11-30
ကြန္ဒို
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ အလုံ
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
အလံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
၄င္းကြန္ဒိုသည္ ျပင္ဆင္ျပီး ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရြွတိဂံုဘုရားျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။ ေထာင့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ေလနွင့္ သဘာသအလင္းေရာင္ ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခန္းၾကည့္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ...

2018-11-14
တုိက္ခန္း
City: ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔
Agent: Sky Bridge Co., Ltd.
မဂ္လာေတာင္ညြွန္႕တြင္ ေျမညီထပ္ငွားရန္ ရွိသည္။
RC ခင္းထားသည္။ ထပ္ခိုးတ၀က္ပါသည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ေကာင္းကင္တံတား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။...

ၿမန္မာ အိမ္ၿခံေၿမဆိုင္ရာ အေၿခခ ံဗဟုသုတမ်ား

・ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္၏ဆႏၵအတိုင္း ေခၚေစ်းျဖစ္ျပီး အေလွ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။

・ျမန္မာတြင္ အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာၾကိဳတင္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အာမခံ တင္သြင္းရန္မလိုပါ။

・အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ ၃လစာအထိ ၾကိဳတင္ေငြ Deposit ေပးသြင္းရပါသည္လည္းရွိပါသည္။ အိမ္ခန္းျပင္ဆင္ထား မွဳ၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားမွဳ အေပၚမူတည္ပါသည္။

・တစ္ႏွစ္တာအငွားစာခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ခမွာ အိမ္လခ၏ တစ္လစာ ျဖစ္ပါသည္။


What is Myanmar Housing

Myanmar-Housing သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ပါသည္။ မိမိသိလိုေသာ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုခန္း၊ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ ေျမေနရာတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Myanmar-housing တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ေရာင္းလို၊ ဝယ္လုိ၊ ငွားလိုသည္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္ ကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္း ေၾကျငာႏိုင္ပါသည္။

see more about Myanmar Housing...

ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ေရာင္းရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ေရာင္းလုိ (သို႔) ဝယ္လုိသည္ဆိုပါက ေရာင္းသူ (သို႔) ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သာမက အိမ္၏အခ်က္အလက္ မ်ားစြာကိုပါ သိရွိရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဝယ္သူျဖစ္ပါက လံုခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒို၊ စက္ရံု၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း ႏွင့္ေျမေနရာ မ်ားစြာကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါကလည္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar-Housing တြင္မိမိကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေၾကျငာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝယ္သူရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
see more about real estate information (for sale)...


ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ အခ်က္အလက္ (ငွားရန္)

အိမ္တစ္လံုးအား ယာယီ ေခတၱခဏ ငွားေနရန္ ရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါက မွန္ကန္တိက်သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပးငွားျခင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုအလင္ကို Myanmar-Housing တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာ အိမ္ကို မိမိကုိယ္တိုင္ ရွာေဖြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
see more about for rent information ...

ျမန္မာ ျခံေျမႏွင့္ စက္ရုံဆက္စပ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ လိုအပ္သူမ်ား (သို႔) အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာလိုအပ္သူမ်ား အတြက္လည္း ေရာင္းႏိုင္၊ ဝယ္ႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေျမေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမေနရာကို Myanmar-Housing တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

see more about land and industrial properties ...