ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မႏ ၱေလးျမိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ ပဲခူးျမိဳ႕
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မံု႐ြာျမိဳ႕ မိတၳီလာျမိဳ ႔ စစ္ေတြျမိဳ႕ မေကြးျမိဳ႕
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အျခားေဒသမ်ား...

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိအျခားၿမိဳ႕မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး.


ပဲခူးျမိဳ ႔
လံုးျခင္းႏွင့္စက္မွဳဇုန္ေနရာ
အမ်ိဳးအစား:
ေရာင္းရန္/ငွားရန္

total : 43 entries       
1 page:
    

Tips for compare
For Rent Only Land in Bago City.
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ငွားရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2514
5 Acre

view detail
60L Ks

view detail
Normal Land for Sale in Bago Township.
ဥႆာျမိဳ ႔သစ္, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2515
4800 ft2

view detail
3000L Ks

view detail
Normal land for sale in Bago !
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2348
3025 ft2

view detail
1500L Ks

view detail
Normal land for sale in Bago!
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2231
4200 ft2

view detail
220L Ks

view detail
Industrial property land for sale in Bago !
ဥႆာျမိဳ ႔သစ္, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L2108
10 Acre

view detail
15000L Ks

view detail
Industrial property land for sale in Bago !
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1962
5 Acre

view detail
12500L Ks

view detail
Good normal land for sale iin Bago City !
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Industrial property စက္ရုံ    ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1532
80 Acre

view detail
12000L Ks

view detail
Good normal land for sale in Inndakaw !
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1516
15 ft2

view detail
750L Ks

view detail
Garden land for sale in Bago!
ဥႆာျမိဳ ႔သစ္, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1441
7 Acre

view detail
3600L Ks

view detail
Land for great chance near new enterprise!
Others အျခား, ပဲခူးျမိဳ ႔
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1439
200 Acre

view detail
34000L Ks

view detail
Myanmar rent a car


total : 43 entries       
1 page: