ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မႏ ၱေလးျမိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ ပဲခူးျမိဳ႕
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မံု႐ြာျမိဳ႕ မိတၳီလာျမိဳ ႔ စစ္ေတြျမိဳ႕ မေကြးျမိဳ႕
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အျခားေဒသမ်ား...

ပုသိမ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွာရန္ပုသိမ္ၿမိဳ႕.


ဧရာဝတီတိုင္း
လံုးျခင္းႏွင့္စက္မွဳဇုန္ေနရာ
အမ်ိဳးအစား:
ေရာင္းရန္/ငွားရန္

total : 35 entries       
1 page:
    

Tips for compare
Really good for business for sale next to land!
Others အျခား, ဧရာဝတီတိုင္း
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Co., Ltd.
SN: L1406
9 Acre

view detail
5500L Ks

view detail
Good land space for sale in Pathai !
Others အျခား, ဧရာဝတီတိုင္း
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Real Estate
SN: L1263
1 Acre

view detail
300L Ks

view detail
Wide space for sale in Ayeyarwady Division!
ဟသၤာတ, ဧရာဝတီတိုင္း
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Real Estate
SN: L1226
5000 ft2

view detail
650L Ks

view detail
Land for sale in Chaung Tha!
Others အျခား, ဧရာဝတီတိုင္း
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: Sky Bridge Real Estate
SN: L1217
60 Acre

view detail
600L Ks

view detail
Industrial land with store house in the abc industrial zone (sample)
ျမန္ေအာင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Industrial property စက္ရုံ    ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L439
8 Acre

view detail
3500L Ks

view detail
Industrial land for rent (sample)
ျမန္ေအာင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Industrial property စက္ရုံ    ငွားရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L438
5 Acre

view detail
30L Ks

view detail
Industrial land in the abc industrial zone (sample)
ျမန္ေအာင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Industrial property စက္ရုံ    ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L437
5 Acre

view detail
2000L Ks

view detail
A land in a quiet residence area (sample)
ျမန္ေအာင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Normal land ျခံေျမ   ေရာင္းရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L436
30000 ft2

view detail
400L Ks

view detail
Industrial land with store for rent (sample)
မအူပင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Industrial property စက္ရုံ    ငွားရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L435
8 Acre

view detail
50L Ks

view detail
Industrial land with store for rent (sample)
ျမန္ေအာင္, ဧရာဝတီတိုင္း
Industrial property စက္ရုံ    ငွားရန္
Agency အက်ုဳိးေဆာင: ABC Real Estate Co., Ltd.(sample)
SN: L440
8 Acre

view detail
50L Ks

view detail
Myanmar rent a car


total : 35 entries       
1 page: